Dokumentacja termograficzna

Do wykonanych przez nasz zespół badań termowizyjnych wykonujemy szczegółową dokumentację w postaci raportów. Raport dostarczany jest w formie papierowej (możliwa dowolna ilość kopii) i/lub elektronicznej w postaci plików .pdf (Adobe Acrobat) lub .html (Strona WWW).

Raport termografii zawiera opis miejsca oraz warunków pomiarowy, listę badanych obiektów wraz z opisem wyników badań. Obiekty, które w czasie badań wykazują anomalie omawiane są szczegółowo w formie odrębnych protokołów zawierających opis oraz lokalizację obiektu, dwa zdjęcia:

  • obraz podczerwieni przedstawiający rozkład temperatur badanego obiektu oraz jego otoczenia
  • obraz światła widzialnego przedstawiający badany obiekt w postaci takiej w jakiej widzi ją człowiek

Taka forma przedstawiania wyników pomiaru pozwala w łatwy sposób zlokalizować uszkodzony element obiektu ekipie usuwającej usterkę. Protokół zawierać może również histogram (wykres rozkładu temperatur obrazka) oraz znaczniki (szczegółowy opis zaznaczonych na obrazie podczerwieni obszarów).