Wyszukiwanie usterek instalacji CO przy pomocy kamery termowizyjnej

W nowo powstałym budynku mieszkalnym (dom szeregowy) wykonano próbę kotła instalacji centralnego ogrzewania. Niepokojącym okazał się fakt, że przy “skręconych” wszystkich grzejnikach, kiedy woda w instalacji nie powinna płynąć do kotła rurą powrotną powracała woda o wysokiej temperaturze. Padło podejrzenie nieprawidłowo wykonanej instalacji.

Właściciel budynku zlecił nam kontrolę tej instalacji metodą termowizyjną

  • Badania termowizyjne wykonane wykonane zostały w chłodnym dniu, kiedy temperatura w pomieszczeniu wynosiła około 11 stopni.
  • Przed badaniami przy zamkniętych zaworach wszystkich załączono kocioł, aby woda w instalacji była ciepła.
  • Takie działania pozwolą na na wykrycie miejsca, w którym rura zasilająca połączona jest z rurą powrotną.

Wynik badań przedstawiono na poniższych termogramach

Kontrola instalacji w comu wykazała, że w miejscu, w którym na termogramie widzimy kolor czerwony mamy węzeł

W miescu tym wykuto część posadzki co potwierdziło przypuszczenia. W miejscu tym znajdował się mostem spinający rurę zasilającą z powrotną. Pozostawenie takiego stanu spowodowało by, że woda grzewcza wracała by od razu do kotła a grzejniki nie miały by odpowiedniego obiegu. Centralne ogrzewanie nie działało by więc prawidłowo.

W tym przypadku wykonanie badań termowizyjnych pozwoliło zaoszczędzić przyszłemu lokatorowi nerwów, zdrowia oraz pieniędzy koniecznych do naprawy usterki w przyszłości. Wyniki badań zostały udokumentowane w formie protokołu z termowizji i przekazane klientowi w formie elektronicznej.